საჯარო ქლაუდი

პროდუქტის შესახებ

აგებულია ღია კოდზე დაფუძნებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით ჰორიზონტალურად მაშტაბირებად ჰიპერკონვერგენტულ ინფრასტრუქტურაზე. მონაცემთა დამუშავება და შენახვა ხორცილედება პროგრამულად განსაზღვრული მონაცემთა სანახის მეშვეობით, ხოლო მაღალი დაცულობა კი უზრუნველყოფილია სამმაგი რეპლიკაციით.

ჩაშენებული აქვს მომხმარებლის თვითმომსახურების პორტალი, რომლის საშუალებით მომხმარებელს შეუძლია მართოს თავისი ქლაუდ ინფრასტრუქტურა, შეავსოს ბალანსი და გაიაქტიუროს სხვადასხვა პროდუქტები. ნახოს სერვისების გამოყენების სტატისტიკა და ფინანსური დოკუმენტაცია (ინვოისები).

ააწყვე სასურველი კონფიგურაცია

vCPU *

RAM *

SSD *

OS *

------------

ყოველთვიურად

* გთხოვთ აირჩიოთ ყველა სავალდებულო ველი.

გამოყენების სცენარები

  • ვებ აპლიკაციის და ელექტრონული კომერციის სერვერი
  • საშუალო ზომის მონაცემთა ბაზები, ვარჰაუსი, ანალიტიკა
  • პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების და ტესტირების გარემო
  • კონტეინერების ორკესტრაციის სისტემა - კუბერნეტისების კლასტერი
  • ქსელური სერვისები: ვირტუალური როუტერი, ბალანსერი, ფაირვოლი