გამოყოფილი სერვერები

პროდუქტის შესახებ

ფიზიკურად გამოყოფილი სერვერების არენდა, UGT-ის მაღალმდგრად და საიმედოდ დაცულ მონაცემთა ცენტრში განთავსებით. მაღალხარისხიანი სერვერული სისტემების მძლავრი გამოთვლითი რესურსი უზრუნველყოფს თქვენი მონაცემთა ბაზებისა თუ პროგრამული აპლიკაციების გამართულ და უწყვეტ მუშაობას.

ქვემოთ მოყვანილი სისტემები ხელმისაწვდომია ჩვენს მონაცემთა ცენტრში და სერვისით სარგებლობა შეგიძლიათ შეკვეთის განთავსებიდან 24 საათში.

მზა სერვერები

თუ მზა სერვერებში არ აღმოჩნდა თქვენთვის სასურველი პარამეტრების სერვერი, ააწყვეთ სასურველი კონფიგურაცია ქვემოთ მოცემულ ფორმაში.

ააწყვე სასურველი კონფიგურაცია

CPU *

RAM *

STORAGE 1 *

STORAGE 2

RAID Controller

USB Boot Device

Power Suppply

OS

მოიცავს

------------

ყოველთვიურად

* გთხოვთ აირჩიოთ ყველა სავალდებულო ველი.

CPU *

RAM *

STORAGE 1 *

STORAGE 2

RAID Controller

USB Boot Device

Power Suppply

OS

მოიცავს

------------

ყოველთვიურად

* გთხოვთ აირჩიოთ ყველა სავალდებულო ველი.

ღირებულებაში შედის

  • 50 მბ/წმ სიჩქარის ლოკალური ტრაფიკი და 5მბ/წმ გლობალური ინტერნეტი
  • ერთი საჯარო IPv4 მისამართისა და 3 VPN მომხმარებლის შესაძლებლობა
  • არანაკლებ 99.5%-იანი SLA
  • უფასო ტექნიკური კონსულტაცია და მხარდაჭერა