გამოყოფილი სერვერები

პროდუქტის შესახებ

ფიზიკურად გამოყოფილი სერვერების არენდა, UGT-ის მაღალმდგრად და საიმედოდ დაცულ მონაცემთა ცენტრში განთავსებით. მაღალხარისხიანი სერვერული სისტემების მძლავრი გამოთვლითი რესურსი უზრუნველყოფს თქვენი მონაცემთა ბაზებისა თუ პროგრამული აპლიკაციების გამართულ და უწყვეტ მუშაობას.

ქვემოთ მოყვანილი სისტემები ხელმისაწვდომია ჩვენს მონაცემთა ცენტრში და სერვისით სარგებლობა შეგიძლიათ შეკვეთის განთავსებიდან 24 საათში.

მზა სერვერები

ღირებულებაში შედის

  • 100 მბ/წმ სიჩქარის ლოკალური ტრაფიკი და 10მბ/წმ გლობალური ინტერნეტი
  • ერთი საჯარო IPv4 მისამართისა და 3 VPN მომხმარებლის შესაძლებლობა
  • არანაკლებ 99.5%-იანი SLA
  • უფასო ტექნიკური კონსულტაცია და მხარდაჭერა