მიგრაციის სერვისი

სერვისის აღწერა

ღრუბლოვან გარემოში მიგრაციის სერვისი დაგეხმარებათ მოახდინოთ თქვენი ორგანიზაციის ფიზიკური და ვირტუალური სასერვერო ინფრასტრუქტურის, ქსელისა და უსაფრთხოების კომპონენტების უსაფრთხო მიგრაცია ჩვენს მონაცემთა დამუშავების ცენტრში, დამატებითი საინჟინრო რესურსების მობილიზაციისა და სერვისების ხანგრძლივი ჩავარდნის გარეშე.

მომსახურება მოიცავს

  • მიგრაციის პროცესის დაგეგმვა და ღრუბლოვან გარემოში რესურსების გამოყოფა;
  • მიგრაციისათვის საჭირო კომპონენტების ინსტალაცია და კონფიგურაცია;
  • საიტებს შორის შესაბამისი საქსელო შეერთებების გამართვა;
  • საიტებს შორის რეპლიკაციის გამართვა;
  • რეპლიცირების შემდგომ ახალი გარემოს საბოლოო კონფიგურაცია;
  • ორგანიზაციის IT სერვისების ახალ ღრუბლოვან გარემოზე გადმორთვა;
  • სერვისების ტესტირება და ხარვეზების გამოსწორება.