მართვის აუთსორსი

სერვისის აღწერა

თქვენ არ გჭირდებათ დროის და რესურსისდახარჯვა საკუთარი სპეციალისტების მოსაძებნად, მომზადებასა და შენარჩუნებაზე. ჩვენი ინჟინრების პროფესიული გამოცდილება, რომლებიც ყოველდღიურად წყვეტენ შესაბამის ამოცანებს, დაგეხმარებათ არა მხოლოდ შეამციროთ საოპერაციო ხარჯები, არამედ ფოკუსირება მოახდინოთ თქვენი ბიზნესის განვითარებაზე.

მომსახურება მოიცავს

  • ვირტუალური სერვერების ადმინისტირება;
  • რესურესების მონიტორინგი;
  • სარეზერვო ასლების მართვა;
  • ქსელური წვდომების მართვა;
  • უსაფრთხოების (Firewall) მონიტორინგი;
  • 24/7 ინციდენტების მართვის პორტალისა და ქოლ ცენტრის მომსახურების სერვისი.